Surf Academy

מחזורי צהריים גילאי 12-17


קוד שם פרטים מחיר הרשמה
112 קיץ 2021 - מחזור 1 (נוער) - 11-15/7 112 1 31 מחנה גלישה לנוער - גילאי 12 ומעלה 14:00-17:30 950 ₪ הירשם
113 קיץ 2021 - מחזור 2 (נוער) - 18-22/7 113 1 31 מחנה גלישה לנוער - גילאי 12 ומעלה 14:00-17:30 950 ₪ הירשם
114 קיץ 2021 - מחזור 3 (נוער) - 25-29/7 114 1 31 מחנה גלישה לנוער - גילאי 12 ומעלה 14:00-17:30 950 ₪ הירשם
115 קיץ 2021 מחזור 4 (נוער) -1-5/8 115 1 31 מחנה גלישה לנוער - גילאי 12 ומעלה 14:00-17:30 950 ₪ הירשם
116 קיץ 2021 מחזור 5 (נוער) -8-12/8 116 1 31 מחנה גלישה לנוער - גילאי 12 ומעלה 14:00-17:30 950 ₪ הירשם
117 קיץ 2021 מחזור 6 (נוער) -15-19/8 117 1 31 מחנה גלישה לנוער - גילאי 12 ומעלה 14:00-17:30 950 ₪ הירשם
118 קיץ 2021 מחזור 7 (נוער) -22-26/8 118 1 31 מחנה גלישה לנוער - גילאי 12 ומעלה 14:00-17:30 950 ₪ הירשם

מוזמנים לפנות אלינו גם בטלפון: 09-8665060 | 058-5000434


© Expo LTD
נא המתן